EN OPPLEVELSE FRA EN BEHANDLING.

Når du snakker fra hjertet kan det ikke bli feil…
Disse ordene sa en kjær og klok venn til meg for et par år siden. Med dette mente hun at det som kommer fra hjertet er den dypeste sannhet med de beste intensjoner.

Når vi står frem i ærlighet, står vi nakne, uten beskyttelse og det kan oppleves skremmende.
Når ærligheten vår møter et lukket hjerte kan det føles som en avvisning og det kan være så smertefullt at vi velger å stenge den veien som går fra hjertet, gjennom talerøret og ut.

Jeg vil på oppfordring fra og med tillatelse fra klienten dele en opplevelse fra en behandling. Mannen som kom til meg har noen fysiske diagnoser og har i flere år gått jevnlig til forskjellige kroppsbehandlere, leger og spesialister og vært sykmeldt uten at han blir bedre.

Under en behandling kom det frem at vedkommende, som nå er i 50-årene, opplever forholdet til foreldrene som en evig maktkamp, hvor deres ønsker for hans liv er så intense og fullstendig i konflikt med hvordan han selv ønsket å leve, at det oppleves som en livslang og stilletiende maktkamp.
Kampen begynte i tidlig barndom da han under en irettesette forstod at det ikke var plass «for slike som ham» i den tilværelsen han var født inn i.

Kroppen bærer sterkt preg av at den har måttet stålsette seg og har gått i «lås».
Han har mange muskelspenninger og fysiske reaksjoner når disse slipper under behandlingen.
Plutselig ser det ut som om noe løsner i halsen.
Han uttrykker hvordan han kan kjenne hvordan de låste halsvirvlene åpner seg, han får en fornemmelse av en brennende følelse fra halsen og ned mot hjertet, kjenner at noe smertefullt løsner rundt hjertet før han beskriver en ny åpen kanal fra hjertet, gjennom talerøret og opp til ansiktet.
Utrykket endres fra sammenbitt og sint til mykt og rommet fylles med latter når han snakker om befrielsen over å kunne åpne det talerøret som hadde vært lukket så lenge og den nye muligheten til å snakke ærlig fra hjertet.

I rosenmetoden ønsker vi å finne og forløse de bakenforliggende hendelsene som kanskje har ført til en diagnose. Da ser vi at smertene avtar og kan bli borte.
Mitt ønske er å tilby en supplerende behandling i samarbeid med deg, det helsepersonell og støtteapparat du har rundt deg, i gjensidig respekt og samarbeid.
Da kan STORE ting skje!