Behandlingsform

JEG ANBEFALER PÅ DET VARMESTE AT DU VURDERER MULIGHETEN TIL Å GÅ I DYPET MED MITT 12 UKERS BEHANDLINGSFORLØP « I DYPET».

Med en langvarig og dedikert investering i deg selv, øker muligheten for varig endring, slik at du kan leve det livet du lengter etter.

Ansikt til ansikt ONLINE: kroppsorientert samtaleterapi for bevisstgjøring, dypere kroppskontakt og følelsesmessig forståelse.

Ved å søke dypt over tid, kan vi avdekke hva som har ført til dine uheldige mønster, begrensninger og uønsket adferd. Gjennom bevisstgjøring, åpnes muligheten for å komme dypere inn til ditt autentiske selv, slik at du kan leve i større frihet og harmoni med deg selv og dine omgivelser.

FYSISK OPPMØTE: som overnevnte men da også med mulighet for kroppsterapi basert på rosenmetoden.

BEHANDLINGFORMENE KAN ÅPNE FOR

  • Økt bevissthet og forståelse av seg selv
  • Dyp avspenning og friere pust
  • Bedre kontakt med dine følelser og behov
  • Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
  • Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
  • Mindre smerter, bedre søvn og mer ro
  • Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
  • Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

KROPPSBEHANDLING BASERT PÅ ROSENMETODEN

BEHANDLINGEN foregår på en behandlingsbenk i et stille rom. Behandleren vil tilrettelegge slik at du har det så komfortabelt som mulig og føler deg avslappet.

Rosenmetoden er en berøringsmetode hvor terapeuten gjennom oppmerksom tilstedeværelse og respektfull berøring, lytter til kroppen og følger dens signaler. Signalene kan være pusten, muskelspenninger, fargeendring i huden, spontane bevegelser, stemmeleie eller ord som blir sagt.
Livet vi har levd og lever, vises i kroppen.

Hver berøring er rolig og vedvarende, slik at kroppen får tid til å respondere.
Gjennom terapeutens nærhet og rolige grep får du mulighet til å kjenne etter hvordan du har det i kroppen og hvordan det føles å bli møtt, helt uten krav eller forventninger.
I dette møtet blir vi ofte klar over behov, følelser og hendelser som ikke har blitt møtt optimalt og som vi derfor har lært å undertrykke. Dette skaper ubalanser i oss og oppleves ofte som trøtthet, uforklarlig tristhet, «vondter» og manglende overskudd.

Når vi føler oss trygge kan muskelspenninger slippe, vi tør å være mer tilstede i kroppen og pusten få bedre plass. Friere pust gir mer overskudd.
Gjennom avspenning kan ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre slippe taket og vi kan føle oss friere.
Den nye bevisstgjøringen åpner for muligheten til endring og flere valgmuligheter til livsutfoldelse.

Reaksjonene man kan oppleve i løpet av en behandling er veldig forskjellige. For mange er det en dypt avslappende og meditativ stund.
Noen kan gråte når de kommer i kontakt med såre hendelser, mens andre snakker eller ler.
Kroppen er klok og vår beste beskytter, den slipper kun frem det du er klar til å håndtere.

For mer info om metoden og oversikt over reigistrerte terapeuter i Norge: http://www.rosenmetoden.no

FORSKNINGSRELATERT LITTERATUR

En gruppe forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har utført en studie av Rosenmetoden som er publisert i The Journal of Alternative and Complementary Science, Volume 15, Number 9, 2009, med tittelen «Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy». Denne studien er den første vitenskapelige dokumentasjonen av Rosenmetoden. Målet med studien var for det første å beskrive hvorfor klienter valgte Rosenmetoden som behandlingsform, og for det andre å beskrive hva klientene fikk ut av behandlingene. Målet med studien, metoder som ble brukt, resultat og konklusjoner kan du lese om i artikkelens sammendrag.

 

NÅR ROSENMETODEN ALENE KAN VÆRE UEGNET BEHANDLINGSFORM

Noen ganger trenger vi ekstra beskyttelse og oppfølging. I slike tilfeller egner ikke Rosenmetoden seg alene.

Du er derfor pliktig til å informere om diagnoser og om du er i psykiatrisk behandling. Da må behandlerens navn oppgis og informeres om eventuelle behandlinger med Rosenmetoden. Dette er for at du skal bli ivaretatt på best mulig  vis.

IOPT (identitetsorientert psykotraume teori og terapi) fra Institutt for traumearbeid

Jeg har grunnutdannelse i IOPT og flere Traumekurs i privat regi og via RVTS.

Identitetstraume er forvirringen som oppstår når vi blir pålagt å være noe annet enn vårt sanne jeg. Når en følelsesmessig opplevelse blir for overveldende for oss defineres dette som et psykotraume. Det skal ikke alltid så mye til for at dette skjer hos et lite barn og opplevelsene setter seg i kropp og sinn og påvirket vår opplevelse av omgivelsene og egen selvoppfatning.

Jeg tilbyr konstalasjoner basert på teorien til IOPT, med fokus på aksept og bevisstgjøring for å endre uheldige livs-sannheter og mønster. Denne typen behandling kan også gjøres på zoom.

VEILEDENDE SAMTALER

Veiledende samtaler har som mål å vise deg vei inn i dine sannheter, ønsker, behov, følelser og kroppslige reaksjoner. Gjennom å øke din bevissthet kan nye muligheter åpnes slik at du kan stå best mulig i ditt liv. Intensjonen med samtale er å søke det som ligger bakenfor, som hindrer deg i å være autentisk, ta de avgjørelser du behøver, følge drømmer og leve det livet du ønsker. Denne typen behandling kan også gjøres på zoom.

iopt.no

LIVSMESTRING OG INDRE STYRKE

Mange unge sliter med å finne sin identitet, mening og glede  i livet. De kan opplever at det offentlige hjelpeapparatet er overbelastet og ikke alltid strekker til. Erfaring viser at samtaleformen basert på identitetsorientert terapi, ofte i kombinasjon med lett berøring, kan være virkningsfull. Den kan åpne opp for å komme i kontakt med underliggende, ubevisste årsaker. Gjennom økt bevissthet åpnes nye muligheter for å komme i dypere kontakt med indre styrke og følelser. Dette kan gi et godt utganspunkt for bedre livsmestring.

Har du barn eller ungdom som sliter, kan det være nyttig å motta egen behandling som støtte i en utfordrende tid og som selvutvikling.

AVSLAPPENDE KROPPSBEHANDLING

Denne behandlingen består av sakte stryk hvor bindevevet blir lett tøyd og du får mulighet til å kjenne inn i kroppen. Behandlingen er myk og kan gjøres med eller uten estetiske oljer. Oljene er fra Doterra og er rene, organiske oljer som har en medisinsk virkning. Behandlingen passer for alle. Om du er allergisk mot estetiske oljer brukes kun mandelolje.

http://Doterra.com

KUNST TERAPI

Som kunstner opplever jeg stadig å komme i kontakt med følelser gjennom det som utrykker seg i kunsten. Farger og form åpner for lag som jeg ikke før har hatt tilgang til. Slik kommer jeg stadig dypere i meg selv.

Kunst terapi er basert på teorien om at et hvert menneske, uavhengig av tegneferdigheter, kan gi uttrykk for sine følelser gjennom bilder. Ved å uttrykke seg på denne måten blir man et skapende menneske, noe som kan vise vei til det man trenger å møte i seg selv.

Kunst terapi kan i tillegg til å være en døråpner til ditt indre, være veldig gøy.

Det kan spesielt være et godt alternativ for personer med kommunikasjonsproblemer og lite kroppskontakt. Det kan gi innestengte følelser en mulighet til å komme til overflaten. Da er jeg der med deg og holder rom for deg og ditt i trygge omgivelser.