Behandlingsform

JEG TILBYR TRE BEHANDLINGSFORMER som kan gi deg

o Dyp avspenning, friere pust og økt bevissthet
o Bedre kontakt med dine følelser og behov
o Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
o Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
o Mindre smerter, bedre søvn og mer ro
o Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
o Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

KROPPSBEHANDLING BASERT PÅ ROSENMETODEN

BEHANDLINGEN foregår på en behandlingsbenk i et stille rom. Behandleren vil tilrettelegge slik at du har det så komfortabelt som mulig og føler deg avslappet.

Rosenmetoden er en berøringsmetode hvor terapeuten gjennom oppmerksom tilstedeværelse og respektfull berøring, lytter til kroppen og følger dens signaler. Signalene kan være pusten, muskelspenninger, fargeendring i huden, spontane bevegelser, stemmeleie eller ord som blir sagt.
Livet vi har levd og lever, vises i kroppen.

Hver berøring er rolig og vedvarende, slik at kroppen får tid til å respondere.
Gjennom terapeutens nærhet og rolige grep får du mulighet til å kjenne etter hvordan du har det i kroppen og hvordan det føles å bli møtt, helt uten krav eller forventninger.
I dette møtet blir vi ofte klar over behov, følelser og hendelser som ikke har blitt møtt optimalt og som vi derfor har lært å undertrykke. Dette skaper ubalanser i oss og oppleves ofte som trøtthet, uforklarlig tristhet, «vondter» og manglende overskudd.

Når vi føler oss trygge kan muskelspenninger slippe, vi tør å være mer tilstede i kroppen og pusten få bedre plass. Friere pust gir mer overskudd.
Gjennom avspenning kan ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre slippe taket og vi kan føle oss friere.
Den nye bevisstgjøringen åpner for muligheten til endring og flere valgmuligheter til livsutfoldelse.

Reaksjonene man kan oppleve i løpet av en behandling er veldig forskjellige. For mange er det en dypt avslappende og meditativ stund.
Noen kan gråte når de kommer i kontakt med såre hendelser, mens andre snakker eller ler.
Kroppen er klok og vår beste beskytter, den slipper kun frem det du er klar til å håndtere.

For mer info om metoden og oversikt over reigistrerte terapeuter i Norge: http://www.rosenmetoden.no

FORSKNINGSRELATERT LITTERATUR

En gruppe forskere ved Karolinska Institutet i Stockholm har utført en studie av Rosenmetoden som er publisert i The Journal of Alternative and Complementary Science, Volume 15, Number 9, 2009, med tittelen «Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy». Denne studien er den første vitenskapelige dokumentasjonen av Rosenmetoden. Målet med studien var for det første å beskrive hvorfor klienter valgte Rosenmetoden som behandlingsform, og for det andre å beskrive hva klientene fikk ut av behandlingene. Målet med studien, metoder som ble brukt, resultat og konklusjoner kan du lese om i artikkelens sammendrag.

NÅR ROSENMETODEN KAN VÆRE UEGNET BEHANDLINGSFORM

Noen ganger trenger vi ekstra beskyttelse og i noen tilfeller kan Rosenmetoden kanskje ikke egne seg. Jeg behandler i utganspunktet ikke rusavhengige, mennesker med mentale diagnoser som schizofreni, tendens til psykose, nylig sjokk eller andre diagnoser som gjør at man har behov for et sterkt forsvar. Om du er i psykiatrisk behandling må behandlerens navn oppgis og informeres om eventuelle behandlinger med Rosenmetoden.

En fin forklaring på psykose!

Om du opplever gjenkjennelse av beskrivelsen i videoen anbefaler jeg deg å kontakte kvalifisert helsepersonell.
Rosenterapeuter er som regel ikke det.

Rosenmetoden alene egner seg ikke som behandling ved psykose.
Ved lettere tilfeller, er det mulig å benytte rosenmetoden som et supplement, i samarbeid med og med tillatelse fra psykiatrisk fagpersonellt.

https://www.facebook.com/psykosebipolar/videos/775693089273909/

IOPT (identitetsorientert psykotraume teori og terapi)

Jeg har grunnutdannelse i IOPT og en del Traumekurs i privat regi og via RVTS.

Identitetstraume er forvirringen som oppstår når vi blir pålagt å være noe annet enn vårt sanne jeg. Når en følelsesmessig opplevelse blir for overveldende for oss defineres dette som et psykotraume. Det skal ikke alltid så mye til for at dette skjer hos et lite barn og opplevelsene setter seg i kropp og sinn og påvirket vår opplevelse av omgivelsene og egen selvoppfatning.

Jeg tilbyr samtaler og konstalasjoner basert på teorien til IOPT, med fokus på aksept og bevisstgjøring for å endre uheldige livs-sannheter og løgner.

iopt.no

LIVSMESTRING OG INDRE STYRKE

Ungdom ligger mitt hjerte nær!
Mange ungdom sliter og opplever at det offentlige hjelpeapparatet ikke alltid strekker til. Erfaring viser at samtaleformen basert på identitetsorientert terapi, ofte i kombinasjon med lett berøring, kan være virkningsfull. Den kan åpne opp for å komme i kontakt med underliggende, ubevisste årsaker. Gjennom økt bevissthet åpnes nye muligheter for å komme i dypere kontakt med indre styrke og følelser. Dette kan gi et godt utganspunkt for bedre livsmestring.

AVSLAPPENDE KROPPSBEHANDLING

Denne behandlingen består av sakte stryk hvor bindevevet blir lett tøyd og du får mulighet til å kjenne inn i kroppen. Behandlingen er myk og kan gjøres med etter uten estetiske oljer. Oljene er fra Doterra og er rene, organiske oljer som har en medisinsk virkning. Behandlingen passer for alle! Om du er allergisk mot estetiske oljer brukes kun vegetabilsk olje.

http://Doterra.com