«Når kroppen husker det du vil glemme»

Minner ligger lagret i underbevisstheten og kroppen vår fra unnfangelse til i dag. I mors liv «marineres» vi i mors følelser og tar ofte mors følelser som våre egne. Dette vil prege vårt eget følelsesliv.

I tillegg bærer vi på det epigenetiske minnet som er nedarvet gjennom generasjoner. Disse minnene skal i utgangspunktet gjøre oss bedre rustet til å møte de utfordringene våre forfedre opplevde men kan virke hemmende i vårt liv. Dette minnet ligger lagret rundt vårt DNA og aktiveres når det blir trigget.

Gjennom rosenmetodens berøring og ord kan vi få tilgang til alle kroppens minner og møte det som ligger der, med respekt, anerkjennelse og medfølelse. Da har vi større mulighet til å øke vår bevissthet og kan lettere komme inn i vår egen kjerne, som ligger bak alt annet. Slik hjelper vi oss selv til å gi slipp på gamle mønster, følelser og programeringer som ikke er til vårt beste.

Lytt til kroppen din, den er uendelig klok!