TERAPI, en samfunnsplikt?

TERAPI, EN SAMFUNNSPLIKT?

Er du en av dem som tenker at egenterapi er å fokusere for mye på seg selv? At man rett og slett er for selvopptatt.

Da er det fint om du leser videre her.

TERAPI kan være et litt skremmende begrep for mange. Det er fremmed, kommer opprinnelig fra gresk og betyr
«en aktiv handling for å løse et problem hos seg selv (egenterapi) eller andre.»

For å finne et «problem», som jeg velger å kalle en ÅRSAK, er det nødvendig å snu fokus mot seg selv, i søken etter det som hindrer oss i å leve autentisk og i frihet.

NÅR FORTID SKRIKER OM OPPMERKSOMHET
Uforløst historie har en tendens til å holde oss fanget i fortid og i oss selv.
Ubevisste programeringer kan dominere og trigges til uforståelige følelser og adferd som kan være utfordrende å være i.
Både for oss selv og de rundt oss.
Nåtid styres av fortid.

HELING
I terapi fokuserer vi innover.
I denne prosessen er det helt nødvendig å rette oppmerksomheten inn, på oss selv.
Det er slik vi blir kjent med alle delene i oss.
Deler vi ikke er bevisst, har måtte «glemme», spalte av eller prøver å ignorere, men som romsterer i det ubevisste.
Gjennom disse anerkjennende bekjentskapene kan glemte deler inviteres inn til en helhet.
VI HELES.

BEVISST TILSTEDE I RELASJONER
Når vi styres mindre av fortid, kan vi være mer bevisst tilstede i våre relasjoner.
Det blir lettere å samhandle og se hvordan vi påvirker og påvirkes i relasjoner.

DIN PÅVIRKNING I SAMFUNNET
Når den energien vi har brukt på å leve i gamle begrensninger frigjøres, åpnes nye muligheter for økt balanse mellom egne og andres behov.
Vi samhandler bedre.
I våre relasjoner og i samfunnet.

Tenk om flere så verdien av indre heling. Av resultatet for hver enkelts bidrag til felleskapet.
Av samhandling.

At vi er en helhet som påvirkes av hverandre.
På godt og vondt.

Kan du forestille deg hvordan verden kunne sett ut da?

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale