Om meg

HJEM I MEG SELV

Som liten levde jeg i dyp kontakt med min intuisjon, slik som så mange barn gjerne gjør. Gjennom sterke tilpasninger til mine omgivelser avtok denne kontakten.  

Mitt møte med rosenmetoden opplevdes som en invitasjon til å komme hjem igjen, tilbake til meg selv.

I dag lever jeg mer autentisk og i større harmoni med mitt indre og mine omstendigheter. Jeg elsker mitt virke som behandler og mitt liv som kunstner og kjenner på dyp takknemlighet for den veien som har ført meg hit jeg er i dag.

BAKGRUNN

Jeg har en allsidig yrkesbakgrunn som blant mye annet, restaurantinnehaver, kokk, designer, kunstner og medisinsk tolk. Gjennom mitt arbeid på sykehus i Spania fikk interesse for og praktisk innføring i medisin. Dette førte til studie grunnfag medisin og fordypning i anatomi og fysiologi, parallellt med utdannelsen i rosenmetoden. Jeg har behov for å forstå kroppslige reaksjoner samtidig som jeg ser nødvendigheten av et felles medisinsk språk i kommunikasjon og samarbeid med det etablerte helsevesen. 
Videre tok jeg grunnutdannelse i identitetsorientert psykotraumeteori og terapi (IOPT) fra Institutt for traumearbeid og flere kurs i traumeforståelse.
Jeg er internasjonalt sertifisert rosenterapeut og medlem av NRF og RI, vårt norske og øverste, internasjonale organ. De siste årene har jeg hatt verv som leder i etisk råd i Norge.

Rosenmetoden er en beskyttet tittel. The Rosen Institute i Berkeley, California eier tittelen og utsteder internasjonale sertifiseringer. I Norge hadde Axelssons Body Work school rettighetene til utdanningen, som gjennomførtes i samarbeid med The Rosen Institute.

Rosenmetoden er naturlig og dyptgående, i all sin enkelhet, med lyttende tilstedeværelse, intuitivt nærvær og berøring. 
Denne «væren» er også utgangspunkt for bevisstgjørende, kroppsorientert samtale og IOPT.

Målet mitt er at vi skal kunne leve så godt og fullstendig som mulig utfra de forutsetninger vi har. I behandling søker vi med oppriktig nysgjerrighet inn i egen historie for å få forståelse, med aksept og anerkjennelse for det som har vært. Slik åpner vi for større bevissthet rundt uheldige mønster, følelsesmessige begrensninger, triggere, gamle prorammeringer og fysiske ubehag.

Gjennom bevisstgjøring øker mulighetene for å gi slipp på det som ikke lenger har funksjon og som hindrer oss i å leve det livet vi lengter etter.