Om Zenoba

Jeg har allsidig erfaring fra mitt yrkesaktive liv som leder og innehaver av restauranter og klubber, kokk, servitør, bartender, dørvakt, designer, legesekretær/assistent, medisinsk tolk og nå Rosenterapeut, alle med den fellesnevner at mennesket er i hovedfokus.

Jeg har grunnfag i medisin, fordypning anatomi og fysiologi, grunnutdannelse i identitetsorientert psykotraumeteori og terapi (IOPT) og er internasjonalt sertifisert rosenterapeut. I tillegg har jeg verv som leder for etisk råd i Norske rosenterapeuters forening.

Mennesket er komplekst og  jeg er opptatt av å møte helheten i oss. Jeg interesserer meg for ny forskning som fokuserer på sammenheng mellom emosjonell og fysisk/mental tilstand, hvor blant annet epigenetikken står sentralt. Der er viktig for meg å være i konstant utvikling, både som menneske og som terapeut.

Rosenmetoden er en beskyttet tittel. The Rosen Institute i Berkeley, California eier tittelen og utsteder internasjonale sertifiseringer. I Norge har Axelssons Body Work school rettighetene til utdanningen, som gjennomføres i samarbeid med The Rosen Institute.

M I N   O P P L E V E L S E
A V
R O S E N M E T O D E N

Det finnes mange veier til sannhet og hver enkelt må finne sin egen vei. Jeg har i årenes løp prøvd mange veier, noen som ikke har ført så langt og andre, som har vært bedre veier for min bevisstgjøring og frigjøring fra gamle «programeringer» fra ubearbeidede og ubevisste opplevelser. Jeg erfarer at IoPT og Rosenmetoden utfyller hverandre på en unik måte.

Rosenmetoden er for meg den metoden som forløser dypest i kroppen!

Den er naturlig og dyptgående, i all sin enkelhet, med tilstedeværelse og berøring.

Målet med enhver behandlingsform er å leve så godt og fullstendig som mulig utfra de forutsetninger vi har. I identitetsorientert psykoterapeutisk behandling er det nødvendig å reise litt frem og tilbake på vår livs-tidslinje. Vi reiser bakover for å «løsne gamle knuter» i form av forståelse, aksept og anerkjennelse for det som har vært. Slik åpner vi for større bevissthet rundt uheldige mønster, følelsesmessige begrensninger, triggere, gamle prorammeringer og fysiske ubehag.

Gjennom bevisstgjøring øker mulighetene for å gi slipp på det som ikke lenger har en nødvendig funksjon for oss.

Jeg erfarer stadig hva Marion Rosen mente da hun sa at metoden handler om
«forandringen fra den du tror du er til den du virkelig er.» Bak den tilpassede væremåten finnes et autentisk «selv» som kan få mulighet til å komme frem slik at vi kan komme hjem i oss selv.