Marion Rosen

Marion Rosen er metodens grunnlegger.
Hun ble født i Tyskland i 1914. Marion Rosen var engasjert og virksom i sitt arbeid med Rosenmetoden helt fram til sin død i januar 2012.

I 1930-årene studerte hun massasje, avspennings- og pusteteknikker. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med bl.a. psykoanalytiker Gustav Heyer, kollega og tidligere elev av C.G. Jung.
Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet ut fra sine ulike kunnskapsområder. Avspenning og pustens betydning ble tillagt stor vekt i dette samarbeidet.

Marion Rosen tok disse erfaringene med seg da hun senere utdannet seg til fysioterapeut, og gjennom mange års privat praksis utviklet Rosenmetoden.
Hun har uttalt:
”Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er”.

Dette er en grunnpilar for alt hennes arbeide og for utviklingen av Rosenmetoden. Interessen for Marion Rosens behandlingsresultater vokste. I 1982 holdt hun det første kurset i Rosenmetoden i Sverige.

Marion Rosen har også utviklet Rosenbevegelser. Helt fra hun var liten elsket hun å se mennesker danse og hun var tidlig opptatt av hvordan de beveget seg. Hun la merke til at for noen var kroppslig aktivitet et strev, mens for andre en dans! Allerede da forsto hun at måten vi beveger oss på utgjør en stor forskjell, både innvendig og utvendig.

Hun startet en bevegelsesgruppe i 1956 og har siden utviklet øvelsene. Gjennom sitt arbeid har hun inspirert mange til å finne fram til naturlige, lekne og gode bevegelser.