VEIEN TIL LYKKE GÅR GJENNOM SMERTE

VEIEN TIL LYKKE GÅR GJENNOM SMERTE

Når vi begynner å få det bedre blir vi gjerne tristere.

Tristere fordi det går opp for oss hvordan vi har hatt det. 

Hva mennesker har utsatt oss for.

Hvordan vi er blitt behandlet.

Hva vi har gjort mot oss selv.

Hva vi har tillatt.

Innimellom kommer også skammen.

Over lav egenverdi. 

Lite selvrespekt.

Manglende ivaretakelse av oss selv.

Selvforakt.

Vonde følelser. 

Nødvendige følelser.

Før vi kan åpne for medfølelse.

Med oss selv. Med andre.

Tilgi. 

Oss selv fordi vi ikke så vår egen verdi.

Fordi vi ikke satte sunne grenser.

Manglet regulering.

Tilgi andre. For at vi selv skal bli fri.

Fra bitterhet.

Anklager.

Selvmedlidenhet.

Veien til frihet går ofte gjennom smerte.

Før den avtar.

Gir rom for gleden.

Livslyst.

Frihet.