Rosenmetoden

Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan føre til dyp avspenning og bevisstgjøring. Den er utviklet fra erfaringen om at vi ubevisst spenner muskler i kroppen for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til begrenset pust, kroniske muskelspenninger, sykdom og smerte.
I behandlingen benytter terapeuten en myk og direkte berøring.

Rosenmetoden kan gi deg

o Dyp avspenning, friere pust og økt bevissthet
o Bedre kontakt med dine følelser og behov
o Større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
o Mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
o Mindre smerter, bedre søvn og mer ro
o Opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
o Nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

For mer info om metoden: http://Rosenmetoden.no