MED GLEDE SOM GRUNNTONE

Den gamle greske filosofen Epikur definerte lykke som fravær av uro i sjelen og fravær av smerte i kroppen.
Med den definisjonen blir lykken muligens ganske kortvarig for mange av oss.

Glede derimot, griper dypere og legger seg i oss som en grunntone.

Det er mulig å bevare gleden, selv når det vonde kan bli så vondt at gleden blir veldig svak og nesten umerkelig.

Glede er ikke fravær av lidelse, men en kraft som gjør oss i stand til å tåle, håpe, tro og ville.

Fravær av glede gir ofte en følelse av tomhet og det kan være vanskelig å se fremover. Langvarig fravær kan føre til dyp tristhet og depresjon.
I behandling kommer vi gjerne i kontakt med de hendelsene som har hindret gleden i å flyte fritt, noe som kan åpne for at gleden og kraften kommer tydeligere frem.

Det blir stadig viktigere for meg å fokusere på gleden, stoppe opp og finne små øyeblikk av glede i en til tider krevende hverdag, lete etter gledens grunntone i sorg, frykt og lidelse og kjenne på den gode kraften glede gir.

Kjenner du gleden og hva gjør deg glad?

Gledelig helg til deg!

Å se på bilder fra gode øyeblikk kan lokke frem gleden:)

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale