HVEM VIDEREBÆRER DU ARVEN FOR?

Mennesket er sammensatt og en kilde til evig undring, både for oss selv og andre.
Det kommer stadig opp et emne i behandlingsrommet som jeg her vil utdype og dele noen egne opplevelser rundt.

For tiden gjøres en del studier på nedarvede følelser, den såkalte epigenetiske arv.

Et kjent studie er gjennomført på mus som ble utsatt for kamferlukt samtidig som de fikk elektriske støt. Etterkommerne av disse forsøksmusene reagerte med samme aktivering av stressnivå som ved lukt av kamfer, selvom de aldri var blitt utsatt for noen plager assosiert til lukten. En del av musenes DNA ble aktivert for å reagere med frykt på lukt som foreldrene forbandt med smerte.

Forskere mener at lignende studier kan relateres til mennesker.

Vårt DNA blir programmert ut fra våre forfedres erfaringer. Når vi blir utsatt for en situasjon som kan trigge den genetisk nedarvede følelsen, aktiveres denne delen av vårt DNA og vi blir styrt av ubevisste og til tider uforklarlige reaksjoner og følelser.

Min nære venn dr. Miguel Paggi har praktisert legeyrket i tretti år. Han er en anerkjent kardiolog og nå også ekspert på epigenetikk med fokus på følelsers påvirkning av hjertets aktivitet.
Han sier at de svarene han ofte har savnet i vestlig skolemedisin, nå vises via epigenetikken.
Teorien er at den epigenistiske arven går tilbake åtte generasjoner.

VIKTIG:

For oss som kjenner at dette blir litt stort og uhåndterlig, kan det være oppløftende å vite er at vi kan «omprogrammeres» gjennom økt bevisstgjøring, og dermed endre handlingsmønster, fysiske og emosjonelle tilstander!

OBSERVASJON OG KONKLUSJON

Jeg har gjennom flere år observert min sønns litt uforklarlige reaksjoner i forskjellige situasjoner.
Først undrer jeg meg, men når jeg tar hans mulige emosjonelle arv med i betraktningen, ser jeg tydelig logikken i hans aktivering i disse situasjonene.
Jeg kan dermed møte ham med mer åpenhet og forståelse når han selv blir forvirret og frustrert over egen reaksjon, samtidig som jeg ikke trenger å freake ut fordi det er noe galt med ham.

Jeg har gitt behandlinger hvor klienter har kommet i kontakt med nedarvede opplevelser, men har ikke før nylig opplevd dette selv.

Dette emnet høres kanskje litt håpløst og uendelig uoversiktlig ut for deg akkurat slik det var for meg?

Jeg velger å dele min opplevelse for å avmystifisere og fortelle hvor enkelt og naturlig disse nedarvede opplevelsene kan løses opp.

MIN OPPLEVELSE AV MIN ARV

Under en behandling kommer det ofte opp bilder som illustrer en følelse eller en hendelse som har vært.
I denne behandlingen fikk jeg bilder av glade barn som lo og lekte på grønne jorder. Midt i leken fornemmet jeg en sterk følelse av frykt og uro før jeg hørte en streng kvinnestemme som beordret barna til å slutte å leke øyeblikkelig og fortsette arbeidet.
Jeg forsto intuitivt at scenen dreide seg om en av mine formødre og hennes stemor.

For en tid tilbake ba jeg min mor fortelle historien til kvinnene bakover i slekten og da ble jeg kjent med historien til denne lille piken som hadde mistet sin mor i sykdom. Hun ble først adskilt fra sin far og sendt bort til familie der hun ble møtt med omsorg og kjærlighet.
Da faren giftet seg på nytt, hentet han sine barn hjem til det han trodde skulle bli en ny og kjærlig mor for hans barn.
Stemoren hadde nok en annen oppfatning av sin egen posisjon og behandlet den lille jenten som en utrettelig tjenestepike.
Hennes arbeidsoppgaver var uendelige og hun måtte jobbe hardt for ikke å bli truet med å sendes bort.

Gjennom denne opplevelsen forstod jeg at min egen indre utrettelige pådriver som har pisket meg til å yte mer enn jeg både har lyst og ork til, er en nedarvet frykt fra denne opplevelsen.
Om jeg spoler tilbake i mitt liv kan jeg tydeligere se når og hvorfor denne delen av mitt DNA ble aktivert.
Den er nemlig ikke aktivert i alle søsknene mine, hvorav noen er mye mer bedagelige og avslappet enn meg :))!

Denne nye bevisstheten har gitt meg muligheten til å endre min ubevisste og til tider slitsomme adferd. Jeg har gjennom denne og andre opplevelser fått større forståelse for mine triggere og dermed mulighet til å stoppe aktiveringen av negative følelser og handlinger FØR de setter inn.

Jeg har funnet mer hvile i min hverdag!

Gjennom Rosenmetodens kroppslige berøring søker vi svarene som ligger lagret i vår underbevissthet, hvor vi også kan få tilgang til de genetisk nedarvede opplevelsene.
Når bevisstheten økes får vi større mulighet til å fri oss fra de ubevisste følelser og handlingsmønster som vi ønsker å bryte.

Delt i kjærlighet, med de beste ønsker for deg!

Zenoba

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale