HVA STÅR I VEIEN FOR DIN FRIHET?

Jeg sitter igjen med mange inntrykk etter helgens traume-kurs og mange prosesser er satt i gang.

Identitets konstellasjoner med intensjons metoden- IoPT er en spennende og virkningsfull metode med den samme intensjon som rosenmetoden, å komme inn i kjernen av det som holder oss fastlåst.

Det er oftest ubevisste og fortrengte hendelser som binder oss. Når disse får mulighet til å komme opp og bli møtt med den forståelse og anerkjennelse de aldri har fått, åpnes muligheten for frigjøring.

Konstellasjon beskrives som «samtidig opptreden av forskjellige faktorer eller personer» og kan utføres i
en til en eller i grupper. (mer info på iopt.no)

Det har vært en lærerik helg og jeg ser frem til fortsettelsen.

Etter flere hundre timer på kurs og i behandsrom, både som student, klient og behandler, er det spesielt tre ord som utmerket seg i dag og som i større eller mindre grad ser ut til å berøre de fleste,

DEN UNDERTRYKTE VILJE

Barns vilje må raskt underordne seg et samfunn. Fra å komme fra et varmt, beskyttet miljø med, forhåpentligvis, konstant tilførsel av næring og ut til klokkestyrt søvn, matinntak, nærhet, stimuli, dag og natt, i totalt motsetning til barnets naturlige rytme i mors liv, kan være en brutal opplevelse av verden.
Heldigvis har utviklingen gått i riktig retning slik at de fleste barn som fødes i dag får en mykere inngang i verden! (Matinntak styres mindre av klokken, man hyler ikke for å utvikle lunger, blir ikke bortskjemt av nærhet, det oppfordres til samsoving etc)

Noen ganger starter viljens underkuelse allerede i mors liv som et resultat av mors emosjonelle tilstand og begrensinger under svangerskapet. Vi kan fødes inn i et undertrykkende familiemønster, utsettes for begrensende religionsutøvelse, maktkamp, misbruk og overgrep, som alle undertrykker vår frie vilje.

Det finnes mange former for overgrep mot viljen og konsekvensene kan føre til en overaktivering av overlevelsesreaksjonene kjemp, flykt, frys, apati, dissosiering (avspatning).

Hva skjer med oss når viljen vår er blitt undertrykt?

Klarer vi å finne den igjen og bruke den i harmoni med våre egne ønsker og behov?

Er jeg i kontakt med min egen vilje eller er det andres vilje som styrer meg i det underbevisste?

Er viljen skult under stress, redsel, sinne, trøtthet, sorg eller depresjon?

Om min vilje er undertrykket kan jeg da tillate mine barn å bli kjent med sin vilje?
Blir jeg underlagt mine barns vilje?
Kan jeg sette grenser?

Hvor går grensen mellom naturlig tilpasning til samfunn og omstendigheter og undertrykkelse av egen vilje?

Å HENTE TILBAKE SEG SELV

Det finnes mulighet for å hente tilbake de bitene av oss selv som vi har mistet underveis, som for eksempel «vår frie vilje», pusle oss sammen igjen, bit for bit til den helheten som er vårt unike, hele JEG!

NY UTDANNELSE

Jeg står i startgropen av utdannelsen til traumeterapeut og vil på sikt tilby konstellasjoner, som en litt annerledes innfallsvinkel enn rosenmetoden.
I rosenmetoden legger vi vekt på berøring og det er gjennom berøringen og ord vi møter kroppens hukommelse.

ROSENMETODEN

Jeg gir behandlinger i rosenmetoden i Mandal og Krs. og du er velkommen akkurat som du er!

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale