Å finne ro med rosenmetoden

Historie fra behandlingsrommet:

Å FINNE RO MED ROSENMETODEN

Per forteller: Jeg har opplevd mye vanskelig i livet. I godt voksen alder kollapset jeg etter en alvorlig sykdom og fikk diagnosen PTSD, post traumatisk stress syndrom.

Jeg var heldige som kom til en dyktig psykolog med fokus på og erfaring med å behandle traumer. Han veiledet meg gjennom levd liv og lærte meg teknikker for å roe ned et overaktivert nervesystem. 

Men behandlingen hos psykolog var ikke nok. Traumer sitter i kroppen og kroppen behøvde å bli møtt.

Den trengte støtte, trygghet og aksept for hva den hadde gjennomgått. 

Gjennom Rosenmetodens trygge berøring kunne kroppen forsiktig gi slipp på gamle minner, nervesystemet roe seg ned, helingsprosessen ble mer integrer og jeg kunne finne hvile.

Med disse to behandlingsformene, som suplementerte hverandre, kunne jeg sakte, men sikkert vende tilbake til livet og en bedre hverdag.

For meg var det helt essensielt å bli møtt kroppslig for å oppnå en helhetlig bedring.

Alle pasienthistorier er gjengitt på oppfordring og med samtykke av klienter. Navnet er fiktivt.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale