LETS TALK ABOUT SEX!

  • Refleksjoner og tanker rundt seksualitet, basert på observasjoner.

Tror du sex er kjærlighet? 

Seksualiteten er en av de sterkeste krefter i oss. Når den er balansert og sunn kan den gi oss dyp nytelse og harmoni. Den kan være et vakkert utrykk for intim nærhet, tillit og kjærlighet. Men sex er ikke kjærlighet.

UBALANSERT SEKSUELL ENERGI

En ubalansert seksualitet, kan brukes til distraksjon fra andre følelser, flukt, rask utløsning for spenninger, den kan gi makt, dominans, undertrykkelse, fornedrelse, selvforakt og skam.

Den kan være utagerende og grenseløs eller undertrykt og offer-preget.

Seksuelle ubalanser kan være sterkt knyttet til vår tillærte identitet, vårt handlingsmønster og våre traumer. 

Seksuell adferd kan gå i arv i generasjoner!

PLEASEREN

Er du en «pleaser» eller «flinkis» vil det muligens forhindre en naturlig flyt i gjensidig nytelse? 

Presset på partnerens evne til nytelse kan oppleves intenst fordi «pleaserens» selvfølelsen er sterkt knyttet til denne.

Partneren vil muligens late som for ikke å såre?

Hva med egen nytelse? 

Evne til å ta imot og være i egen nytelse? 

«Pleaseren» har ofte et stort bekreftelsesbehov.

EGO-TRIPPEREN

Når følelser er undertrykt kan det oppstå mer trykk på de følelser som er akseptert. Er seksualiteten den aksepterte følelsen kan den bli altoppslukende.

Fokuset på egen nytelse kan bli så intens at man ikke klarer å «tune» inn på partnerens følelser og behov. Man handler ut fra et sterkt ego og kan be partneren om fornedrende adferd for å tilfredsstille egne lyster.

Da oppstår det tillitsbrudd. 

Partneren kan føle seg forlatt, brukt, forgrepet seg på, fornedret.

BELØNNEREN

Sex kan gi makt! Mye makt!

Og usunn adferd kan bruke sex som belønning. Det er forskjell på å være seksuelt imøtekommende fordi vi føler oss ivaretatt og gi sex fordi vi har oppnådd noe vi ønsket. Balansen kan være fin, men avgjørende for de signaler vi sender ut.

FLUKT

Noen mennesker har lært at kroppen er et ubehagelig sted å være. Da kan det å miste kroppskontakt være en effektiv måte å overleve på. Når denne mekanismen er integrert kan man raskt «gå ut» av kroppen og overlate den til det som kommer uten å registrere med bevissthet eller bevisst huske det som har skjedd.

Det er forskjell på å være villig og i flukt.

DEN UNDERTRYKTE KVINNEROLLEN

I generasjoner har vi lært at menn har sterkere seksualdrift enn kvinner og at kvinner plikter å imøtekomme mannens lyster.

Dette mønsteret kan ligge nedarvet i oss.

Hva skjer med egenverdi, vilje og kroppen når vi underlegger oss andres lyst uten kontakt med egen lyst? Når vi har sex for å slippe å høre på maset, blidgjøre, for familiefreden.. ?

MAMMAS PRINS

PAPPAS PRINSESSE

Barn, som har vært mammas eller pappas  søte, uskyldige lille prins eller prinsesse er plutselig blitt kjønnsmodne tenåringer. 

Kan mor og far gi slipp på den lille og gi rom for at den voksende med sin seksualitet kan ta plass og løsrive seg fra sin uskyldige, pålagte rolle?

Om ikke, hvordan blir den voksnes seksualitet?

Å BÆRE FOR

Må barnet bære mors ellers fars erfaring fra seksuelle overgrep?

Hvordan påvirker det senere den voksnes egen seksualitet?

SEX ER IKKE KJÆRLIGHET

Er seksualitet blitt innført som overgrep fordekt som kjærlighet?

Da tror du muligens at sex er kjærlighet?

Det finnes uendelige mange påvirkninger av seksualiteten og vår seksuelle adferd. Påvirkninger som skaper ubalanser i oss selv, i parforhold, familiesystemer og i samfunnet.

Så hvorfor snakke om sex?

VI KAN ENDRE SEKSUELL ADFERD GJENNOM BEVISSTGJØRING!

Når vi forløser egen, ubalansert seksuell adferd, forløser vi oss selv. Ringvirkningen kan frigjøre våre etterkommere fra nedarvede mønster og vår påvirkning i samfunnet bli mer harmonisk.

Ved å møte kroppsminner kan vi oppnå økt bevissthet og lettere utvikle en mer harmonisk adferd. 

Alt godt til deg!

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale