FRI FRA SKADELIG SAMMELIGNING

FRI FRA SKADELIG SAMMENLIGNING

Vi lærer tidlig å sammenlignes. Allerede før vi blir født måles verdier som sammenlignes med normalen.

Noen sammenligninger er kloke og nødvendige og gir oss viktige innsikter. I den medisinske verden er forskning basert på sammenligninger som gir viktige forskningsresultater. De kan i beste fall kan redde liv.

Andre sammenligninger kan få frem det beste i oss selv. Vi ser eksempler på menneskelige verdier vi ønsker å fremme eller ikke vil nære i oss selv. Da blir sammenligningen en inspirasjon til å korrigere egen adferd og utvikling.

Så er det den andre sammenligningen. Den som får oss til å føle oss mindre verdt, tilpasningsudyktige og utenfor.
Mindre vellykkede.

Skolesystemet og samfunnet nærer denne vanskelige sammenligningen. Prøver og karakterer innføres i tidlig alder. Prestasjoner. Disiplin. Mangel på mangfold.
Umulige tilpasninger for mange barn.

Sammenligningsgrunnlaget er uendelig.
Følgere, likes og kommentarer.
Status, inntekt, materielle goder.
Kropp, utseende, veltrenthet og popularitet. Partner, familie og venner. Sosialt liv. Reiser og eventyr. Overskudd.
Mestring og vellykkethet.

Hva gjør denne usunne, konstante sammenligningen med oss?

Å stadig sammenligne oss med andre sies å være en traume-adferd. Mangel på egen, trygg identitet.
Uheldig sammenligning blir naturlig adferd i et traumatisert samfunn basert på resultater.

Hvordan ville det være å slippe sammenligningen?
Å bare være deg.
Autentisk og unik.
Trygg nok i din egen værende.

Alt godt!

Zenoba

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale