EN LITEN OPPKLARING RUNDT ROSENMETODEN

imageRosenmetoden er en forholdsvis ukjent behandlingsform for mange og blir ofte knyttet til de mest kjente navnene, Marianne Behn og Marta Louis, begge fantastiske Rosenterapeuter, i tillegg til alt det andre de også er, rommer og formidler.

Flere Rosenterapeuter utøver i tillegg til Rosenmetoden andre metoder, fremmer sine livssyn og sitt virke, som ikke er knyttet til rosenmetoden.
Muligens dette er grunnlaget for en del misoppfatninger rundt selve Rosenmetoden, derfor ønsker jeg her å komme med en liten oppklaring.

I ROSENMETODEN BENYTTER VI IKKE
krystaller, tarotkort, englekort, krystallkule, trommer, musikk, røkelse, aromatiske oljer eller andre remedier. Vi utfører ikke healing eller reiki, det er ikke en spirituell eller religiøs handling og vi leser ikke aura eller energier.

En Rosenbehandling foregår på benk, i et stille rom og består av respektfull berøring.

Rosenterapeuter kommer fra ulike bakgrunner, med ulike interesser, trosretninger, evner og livserfaringer.
De som studerer metoden i Sarajevo er i stor grad psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og andre helsearbeidere, som har funnet ut at metoden er et unikt supplement og hjelper til bedre resultater innen deres fagfelt.
Dette er en spennende utvikling for metoden som vi som utøvere ønsker å integrere metoden mer i eksiterende offentlig helsearbeid.
Metoden benyttes i dag blant annet innen geriatri og lindring og resultater viser til økt avspenning og velvære hos pasientene.
Det er også blitt meg fortalt at metoden benyttes på kristne Retreat senter med usedvanlig gode resultater.

METODENS UTVIKLING

Marion Rosen var fysioterapeut som i samarbeid med en gruppe psykoterapeuter ønsket å utvikle en metode som kunne løsne emosjonelle spenninger som hadde satt seg i kroppen, som ikke slapp så lett under fysikalsk behandling eller psykoterapi.
Hun dedikerte livet sitt til metoden og oppdaget stadig nye innsikter i menneskets helhetlige samspill, kropp og følelser, bevisst og underbevisst.

For mer info om metoden: www.rosenmetoden.no

Rosenmetoden er en avspenningsmetode som består av respektfull berøring.
Vi møter muskelspenninger og kroppens ubalanse for å minne kroppen på at her finnes det muligheter for å slippe spenninger, la «sovende» muskler våkne til liv, gi rom for at blodårer og nervetråder ikke ligger i klem slik at blodgjennomstrømning flyter slik den skal, nevrologiske signaler når sine målorganer, den store pustemuskelen, diafragma, slapper av slik at indre organer får rom til bevegelse og pusten bli friere.
I denne prosessen kommer det ofte opp gamle hendelser som kroppen har reagert på slik at det har oppstått muskelspenninger eller avstand til egen kropp.
Gjennom berøring og bevisstgjøring kan gamle opplevelser, traumer og spenninger frigjøres.

Dette er Rosenmetoden!

KROPPENS FORSVAR PÅ TRUSSEL, FARE, SORG, UNDERTRYKTE FØLELSER OG BEHOV.

Mennesket er sammensatt og samspillet mellom kropp og følelser er en fantastisk mekanisme som beskytter og redder oss i utsatte situasjoner. Uten sansene og forsvarssystemet vårt ville vi nok ikke overlevd.
Når kroppen automatisk beskytter seg for fysisk eller emosjonell skade, strammer vi musklene. Dette kan gjerne være dyp muskulatur som ikke kjennes så godt i det «ytre skall» og ofte forblir spenningene i kroppen lenge etter at faren er over.
Noen opplevelser er så sterke at vi mentalt flykter og distanserer oss til kroppen. Da mister vi kontakt med og ignorer kroppens signaler slik at kroppen kjennes følelsesløs og nummen.

Jeg undrer meg over at vi er så flinke til å beskytte oss men har så vanskelig for å oppheve denne beskyttelsen når faren er over.

Når vi møter kroppen med Rosenberøring ønsker vi å møte hele mennesket med alle følelser og behov, den underbevisste og bevisste delen av oss med aksept for det som en gang var og at ting derfor er blitt som de er i dag og vise vei til åpning og frigjøring.

UNDERBEVISSTHETEN

Vanskelige opplevelser blir ofte lagret i underbevisstheten. Dette er nok en av kroppens mange overlevelsesmekanismer, men det betyr ikke at hendelsene forsvinner fra kroppen, kun fra vårt bevisste minne.
Kroppen husker det vi gjerne vil glemme og dette skaper mange forskjellige ubalanser som kan føre til sykdom, kroniske tilstander, søvnløshet, mangel på energi etc.
Mange tilstander som ikke gir patologiske funn, såkalte psykosomatiske tilstander, kan skyldes ubalanser mellom kropp og følelser, basert på ubearbeidede minner i underbevisstheten.
Noen går så langt at de hevder mesteparten av sykdommer er psykosomatiske…

Jeg har tidligere skrevet et innlegg basert på en artikkel fra den norske legeforening, om skammens mange ansikt.
Artikkelen tar utgangspunkt i barnet naturlige instinkt om å bli elsket, møtt og akseptert.
Jeg kommer stadig tilbake til denne artikkelen fordi jeg ser den som en rød tråd i praksis.
Barndomshendelser, som ikke er åpenbare overgrep eller omsorgssvikt blir ofte bagatellisert og feid bort som ubetydelige.

Dette gjør noe med oss!

AKSEPT

Min opplevelse av Rosenmetoden er at svarene vi trenger ligger i oss selv og at veien inn dit er aksept av det som var og som som er blitt slik det er i dag, uten bagatellisering eller bortforklaringer, kun ærlig aksept.

Da blir ikke gamle hendelser noe vi må bruke krefter på å kjempe mot, undertrykke, holde på avstand eller glemme. I aksept ligger frigjøringen til bedre fysisk og mentalt velvære.
I aksept ligger mulighet for å være den vi egentlig er.

Med Rosenmetoden ønsker vi å møte å favne hele mennesket i ærlighet, medmenneskelig kjærlighet og aksept for alt som har vært, er og som kan bli.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale