KROPPENS HUKOMMELSE

imageSenere forskning innen dermatologi viser at huden har et eget minne som husker hver eneste berøring allerede fra fosterstadiet. Det er oppdaget at sanseceller i huden kun reagerer på berøring og at denne reaksjonen kan måles i hjerneaktivitet.

Forskerne undrer seg over stadig nye oppdagelser, slik som at pasienter med hudkreft, som har vært innlagt på sykehus i flere uker, uten å være eksponert for sol, plutselig kan være solbrente og ha tydelig skille etter badetøy! (rapport fra forskningssenter på hudkreft i Madrid)

Under behandling og berøring med Rosenmetoden kan det oppstå plutselige og midlertidige merker i eller endringer på huden. Disse kan minne oss på og lede oss tilbake til en hendelse som har satt seg i kroppen, som spenning eller traume.
Det er ofte hendelser vi har glemt og som ligger lagret i underbevisstheten.
Denne hendelsen kan så gjenoppleves på en ny måte og frigjøres slik at kroppen kan gi slipp, pusten blir friere og vi opplever større ro og får mer energi.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale