SANNHETEN OM ROSENMETODEN

EN LITEN OPPKLARING OM ROSENMETODEN

Etter å ha møtt noen kommentarer i eget og andres kommentarfelt og blitt fortalt at i visse kretser advares det mot rosenmetoden, ønsker jeg å dele denne beskrivelsen av metoden igjen. Kommentarene og advarslene er oftest basert på tro og jeg vil derfor presisere at jeg har den største forståelse for at det akkurat for troende kan være spesielt skremmende å søke hjelp i en ukjent behandlingsform.
Det finnes mange underlige energier som kan oppleves ubehagelige og vi gjør lurt i å kjenne etter hvor det er godt for oss å være.

Før du kommenterer vil jeg be om at kommentarfeltet behandles med respekt for alle lesere og for hva denne siden representerer, en psykoterapeutisk kroppsbehandling.

Rosenmetoden er en forholdsvis ukjent behandlingsform for mange og blir ofte knyttet til de mest kjente navnene.
Flere utøvere av rosenmetoden tilbyr i tillegg andre metoder, som ikke er knyttet til Rosenmetoden.
Jeg har selv delt teori og erfaringer fra mitt studie i identitetsorientert psykotraumeteori og terapi, IOPT.

Muligens dette er grunnlaget for en del misoppfatninger rundt selve Rosenmetoden, derfor ønsker jeg her å komme med en liten oppklaring.

I ROSENMETODEN BENYTTER VI IKKE
krystaller, tarotkort, englekort, krystallkule, trommer, musikk, røkelse, aromatiske oljer eller andre remedier. Vi utfører ikke healing eller reiki, det er ikke en spirituell eller religiøs handling og vi leser ikke aura eller energier.

En Rosenbehandling foregår på benk, i et stille rom og består av respektfull berøring og samtale og kan defineres som en psykoterapeutisk kroppsbehandling.

Rosenterapeuter kommer fra ulike bakgrunner, med ulike interesser, trosretninger, evner og livserfaringer.
De som studerer metoden i Sarajevo i Bosnia, hvor jeg selv har tatt deler av utdannelsen, er i stor grad psykologer, psykiatere, fysioterapeuter og andre helsearbeidere, som har funnet ut at metoden er et unikt supplement innen deres fagfelt.

Dette er en spennende utvikling for metoden.
Som utøvere ønsker vi å integrere metoden i eksiterende offentlig helsearbeid og være et supplement til sådanne.
Metoden benyttes i dag blant annet innen geriatri og lindring og resultater viser til økt avspenning, bedre søvnmønster, mer våkenhet og økt velvære.
Det finnes flere kristne Retreat-sentere som tilbyr rosenmetoden med usedvanlig gode resultater.
Rosenterapeuter har oftest en annen jobb og da også som prester, menighetsleder og menighetsarbeidere.

METODENS UTVIKLING

Marion Rosen var fysioterapeut.
I samarbeid med en gruppe psykoterapeuter ønsket hun å utvikle en metode som kunne løsne emosjonelle spenninger som hadde satt seg i kroppen og som stadig kom tilbake etter fysikalsk behandling eller psykoterapi.
Hun dedikerte livet sitt til metoden og oppdaget stadig nye innsikter i menneskets helhetlige samspill, kropp og følelser, bevissthet og underbevissthet.

For mer info om metoden: www.rosenmetoden.no

Rosenmetoden er en avspenningsmetode som består av respektfull berøring.
Vi møter muskelspenninger og kroppens ubalanse for å minne kroppen på at her finnes det muligheter for å slippe spenninger, la «sovende» muskler våkne til liv, gi rom for at blodårer og nervetråder ikke ligger i klem slik at blodgjennomstrømning flyter slik den skal, nevrologiske signaler når sine målorganer, den store pustemuskelen, diafragma, slapper av slik at indre organer får rom til bevegelse og pusten bli friere.
I denne prosessen kommer det ofte opp gamle hendelser som kroppen har reagert på slik at det har oppstått muskelspenninger eller avstand til egen kropp.
Gjennom berøring og bevisstgjøring kan gamle opplevelser, traumer og spenninger frigjøres.

Dette er rosenmetoden!

KROPPENS FORSVAR PÅ TRUSSEL, FARE, SORG, UNDERTRYKTE FØLELSER OG BEHOV.

Mennesket er sammensatt og samspillet mellom kropp og følelser er en fantastisk mekanisme som beskytter og redder oss i utsatte situasjoner. Uten sansene og forsvarssystemet vårt ville vi nok ikke overlevd.
Når kroppen automatisk beskytter seg for fysisk eller emosjonell skade, strammer vi musklene.
Dette kan gjerne være dyp muskulatur som ikke kjennes så godt i det «ytre skall» og ofte forblir spenningene i kroppen lenge etter at faren er over.
Noen opplevelser er så sterke at vi mentalt flykter og distanserer oss til kroppen. Da mister vi kontakt med og ignorer kroppens signaler slik at kroppen kjennes følelsesløs og nummen.

Når vi møter kroppen med Rosenberøring ønsker vi å møte hele mennesket med alle følelser og behov, den underbevisste og bevisste delen av oss, med aksept for at det som en gang var har ført til at ting er blitt som de er i dag. Kroppen kan vise vei til underbevisste minner som vi har fortrengt.

UNDERBEVISSTHETEN

Vanskelige opplevelser blir ofte lagret i underbevisstheten.
Dette er en av kroppens mange fantastiske overlevelsesmekanismer. Det betyr ikke at hendelsene forsvinner fra kroppen selvom vi har fortrengt dem fra vårt bevisste minne, levd i overlevelse slik at minnene ikke lagres i bevisstheten eller kun bearbeidet dem kognitivt.

Kroppen husker det vi gjerne vil glemme.

Dette skaper mange forskjellige ubalanser som kan føre til sykdom, kroniske tilstander, søvnløshet, mangel på energi etc, tilstander som ikke gir patologiske funn og betegnes som psykosomatiske tilstander. Disse tilstandene kan skyldes ubearbeidede minner i underbevisstheten.
Det blir stadig flere mennesker som lider av fysiske plager uten patologiske funn.

Det er ofte følelser av skam, skyldfølelse, frykt og lite egenverdi som vises i behandlingsrommet.

Dette gjør noe med oss!

AKSEPT

Min opplevelse av Rosenmetoden er at svarene vi trenger ligger i oss selv og at veien inn dit er aksept av det som engang var og som som har ført til at ting er blitt slik det er i dag, uten bagatellisering eller bortforklaringer, kun ærlig aksept og medfølelse med oss selv.

Da blir ikke gamle hendelser noe vi må bruke krefter på å kjempe mot, undertrykke, holde på avstand eller glemme.
I aksept ligger muligheten før økt frigjøring.
I aksept ligger mulighet for å møte vårt sanne selv med egenkjærlighet, omsorg og empati.

Med Rosenmetoden ønsker vi å møte og favne hele mennesket i ærlighet, respekt, medmenneskelig kjærlighet og aksept for alt som har vært, er og som kan bli.

Zenoba

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale