JEG VELGER LIVET!

JEG VELGER LIVET!

  • refleksjoner om den frie vilje

Det sies at vi som mennesker har fri vilje. På et tidspunkt i livet, når vi ikke lenger er avhengig av våre omsorgspersoner for å overleve rent fysisk og har oppnådd en bevissthet rundt livet vi lever, stemmer nok det for de fleste.

Vi styres av følelses- og adferdsmønster som ofte har oppstått i tidlig barndom og som kan virke umulige å komme ut av fordi de ligger så dypt i den underbevisste programmeringen.

Å sette merkelapper starter som regel i barndommen:

«Du er flink, du er pliktoppfyllende, du er hjelperen, du er udugelig, du er lur, du er umulig, du er for mye, du er sterk, du tåler mye, du er hissig…»

Vi blir tidlig lært opp til å godta oss selv slik vi er blitt definert, med eller uten ord eller gjennom egen oppfatning av hvordan det ble forventet at vi burde være.

Merkelappene blir betegnende for hvem vi er og hvilke beslutninger vi tar og blir til selvoppfyllende profetier. 

Om vi er heldige våkner vi en dag opp og oppdager at vi lever som en svært snever definisjon av oss selv. Det vi definerer som vår personlighet, er de adferdsmønstrene vi har utviklet over tid.

Kanskje du opplever å bli fanget i dine mønster, i livet, jobb, relasjoner, kropp og i deg selv? 

Der kommer det frie valget inn.

Vi kan velge å forbli i gamle mønster ELLER vi kan velge oss ut.

Det krever stort mot og dedikert innsats å søke kontakt med vårt autentiske SELV som ligger bak alle lag av påførte oppfatninger av hvem vi er. Veien inn kan være lang og smertefull, men innerst inne i oss ligger det noe helt, autentisk og unikt som ønsker å komme frem.

Da går vi fra å overleve i en tilpasset definisjon av oss selv til å leve kontakt med et autentisk selv.

Med rosenmetoden inviteres du til i medfølelse og aksept å utforske og møte det som engang har skapt begrensninger for deg.  Gjennom bevisstgjøring kan gamle følelses-og adferdsmønster endres slik at du får mer plass til det LIVET du lengter etter å leve.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale