Å KOMME INN TIL SJELEN

Å KOMME INN TIL SJELEN
– noen refleksjoner på en søndagsmorgen

Vi kommer alle inn i denne verden med en unik sjel, et autentisk Selv, som vet hvem vi er, hva vi ønsker og behøver og som kjenner vår sannhet.

De fleste av oss er født inn i familier som behøver at vi skal være noe spesielt for dem. Dette noe, kan være helt annerledes enn hva vi egentlig er.
Våre omsorgspersoner kan projisere ubearbeidede traumer, følelser og livs-sannheter på oss og gjennom denne projiseringen blir vi «spurt» om vi kan bære deres vonde følelser, møte deres udekte behøv, være på en spesiell måte og delta i den dynamikken de er fanget i.

Barnet behøver tilhørighet for å overleve og er ofte villig til total Selvutslettelse for å oppnå en viss tilhørighet, allerede fra fosterstadiet. Da går vi fra vårt autentiske Selv og inn i en overlevelsesdel.

I IOPT (identitetsorientert traumeteori og terapi)
er teorien at vårt morsforhold vil prege oss mest i livet og reflekteres i alle våre relasjoner. Med denne teorien dukker det gjerne opp noen Aha-opplevelser for de fleste av oss…

I tilpasningen til å bli den personen omgivelsene trenger at vi er, mister vi stadig mer kontakt med vårt autentiske Selv, vår sjel, vår sannhet, vårt indre navigasjonssystem.
Når vi lever som den tillærte versjonen kommer vi i en indre konflikt som vil prege våre valg, relasjoner, selvfølelse og på sikt vil vises i kroppen, gjennom muskelspenninger, skjelett-smerter, uro, depresjoner, hodepine, utmattelse, avstand til egen kroppskontakt, hormonforstyrrelser, autoimmune sykdommer mm.
Vi er i krig med oss selv.

Vårt Selv er utholdende og trofast og vil hele tiden finne små sprekker i fasaden hvor det prøver å komme frem og vise oss sannheten om hvem vi er, hva som er våre autentiske drømmer, følelser og oppfatninger.

I Selvet finnes fred og trygghet til å leve i harmoni med vårt indre,
i dagliglivet, i våre relasjoner, i vår kropp og i samfunnet.

Med rosenmetoden og identitetsorientert terapi ønsker vi å gjenopprette kontakten med Selvet, å komme helt inn i sjelen, til din egen livspust.

Marion Rosen definerte rosenmetoden slik:
«Dette arbeidet er forvandlingen fra den vi tror vi er til den vi egentlig er.»

*Sjelen defineres som livspust i medisinsk leksikon.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale