Tidsreisen

EN OPPDSGELSESREISE I TID

Formålet med all behandling er å oppnå et best mulig liv her og nå.
For å komme dit må vi ofte reise litt frem og tilbake i tid, på vår egen tidslinje.

Som små barn er vi sanselige vesener som påvirkes og formes via sansene våre allerede fra fosterliv. Denne formingen gir grunnlag for følelsesmessige oppfatninger og vi «programmeres» til en virkelighetsoppfatning som kan prege livet vårt og føre oss inn i gjentagende mønster og hendelser som går som en rød tråd gjennom livet.

Når ting butter i voksenlivet ligger det gjerne ubearbeidede hendelser i vår fortid som trenger vår oppmerksomhet.
Da er det nyttig og nødvendig å ta denne tidsreisen hvor vi går på oppdagelsesferd i oss selv for å gjenkjenne og på nytt møte de hendelser som har formet oss på uheldig vis.

Denne reisen er for mange skremmende og motstanden kan være massiv. Kroppens forsvars og overlevelsesmekanismer har arbeidet hard for å beskytte oss fra de opplevelser og inntrykk som har blitt for mye for oss og må trygges for at vi skal våge å møte på nytt.

Da kan det være betryggende å vite at noe har endret seg, nemlig at vi i dag også har en sunn og klokere voksendel hvor vi kan føle oss tryggere, at vi har overlevd det som en gang var og at det i dag kun er minner vi møter.
Når vi tør å møte barnets autentiske følelser og inntrykk med vår voksne del, øker muligheten for å «omprogrammere» og endre de følelsesmessige oppfatningene og mønstrene vi er blitt fanget i.

Hvor går din reise på din tidslinje?

Trenger du reisefølge er jeg tilgjengelig i vinterferien og du er varm velkommen!

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale