HIGET ETTER ANERKJENNELSE

HIGET ETTER ANERKJENNELSE

Vi ønsker å bli anerkjent. Helst for den vi er i vår autentiske natur.
Opplever vi ikke det vil vi som oftest tilpasse oss forventninger, uttalte og uuttalte.
Slik oppnår vi tilknytning.
For barnet er tilknytningen livsnødvendig. Og higet etter anerkjennelse pusher oss bort fra oss selv og inn i tillærte mønster og adferd.

Ettersom vi vokser til, kanskje til og med vokser oss temmelig gamle, kan det skurre for noen av oss.
Vi får det ikke helt til.
Livet.
Relasjonene.
Familien.
Jobben.
Drømmene.

Kanskje kroppen begynner å trøble. Den gode søvnen uteblir. Uroen legger til noen ekstra hjerteslag.

Blir lidelsen for stor søker vi muligens hjelp.
Hjelp til å pakke oss ut igjen.
Lag på lag med tilpasninger. Hendelser.
Forsvar. Overlevelse. Sorg. Frykt. Skam.

Inn der igjen, innerst inne. Til det autentiske. Det vi måtte gjemme og glemme.
Leter oss inn. Finner de glemte ordene, undertrykte følelser, behov, drømmer og ønsker.

Veien inn kan være kronglete. Tidslinjen vår er full av erfaringer. Erfaringer som har lært oss å leve i tilpasning. Slik har vi lært å avvise oss selv.

Gjennom bevisstgjøring ser vi bakenfor.
Relasjoner kan sees i nytt lys.
Noen vokser seg sunnere og sterkere i denne nye ærligheten.
Andre brytes for en tid. Noen for alltid.

Vi blir sårbare i vår sanne natur.
Samtidig blir vi sterkere.

Mer bevisst på hva vi behøver. Ønsker.
Og ikke ønsker.

Gjennom vår egen aksept og anerkjennelse av oss selv og våre opplevelser blir behovet for andres anerkjennelse dempet. Vi pålegger ikke lenger andre å tilfredsstille våre udekte behov fra barndommen.
Det kan bli lettere å akseptere at våre nærmeste muligens aldri kan anerkjenne oss slik vi behøver.

Relasjoner kan være utfordrende å forholde oss til. Det er ikke uten grunn vi har fått begrepet «relasjonstraumer».

Noen relasjoner kan vi velge bort.
Andre har sterkere bånd,
Jeg følger mange i valgets kval og observerer hvor smertefullt det kan være både å bli og å bryte ut.

Gjennom å bli bevisst våre ubevisste handlingsmønster kan vi ofte finne nye og bedre måter å være i våre relasjoner.

Relasjoner er samspillet mellom mennesker. Da blir det vakrest når alle er lydhøre og tonene harmonisk utfyller hverandre.

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale