U T S T R Å L I N G E R

UTSTRÅLINGER

Har du kjent på ubehaget eller velværet du kan oppleve rundt noen personer?
Noen mennesker vil vi kanskje unngå mens andre tiltrekker oss.

Slik som lyset gir gjenspeil i vannet utstråler også vi mennesker energi. Lav, høy, negativ og positiv.
Vi utstråler det vi er fylt med.

Mennesker i indre smerte påfører ofte andre smerte.

Krenkende personer blir gjerne krenkere.

Setter man høye krav til seg blir man kanskje nedlatende og hard mot sine medmennesker.

Er det viktig med kontrollbehov er det lett å falle i fellen av bedreviter som irettesetter andre.

Har man vært offer vipper man muligens over til å bli overgriper, verbalt, psykisk eller fysisk.

Er vi på et godt sted i oss selv møter vi kanskje med større raushet.
Lykke gjør oss helst mildere innstilt til våre omgivelser.

Behandler vi oss selv med respekt, anerkjennelse og mykhet kan forståelsen for og medfølelsen med andre få bedre levevilkår.

Det ligger alltid en historie bak en adferd.
Når vi møter en krenker, kravfull, bedreviter eller overgriper kan det være til hjelp å vite at deres adferd ikke alltid har noe med oss å gjøre. Det er ikke personlig.

Vi blir bare katalysator for deres indre tilstand.
Det betyr ikke at vi behøver å akseptere en slik adferd.
Forståelse kan gjøre det lettere å stå i situasjoner uten å bli dradd inn i den andres indre drama som utspiller seg i ulike, uheldige former.

Det sies at før en tanke kommer en følelse. Agerer vi ubevisst fra følelser blir muligens vår adferd en smule tankeløs?

Gjennom psykoterapeutisk kroppsbehandling søker vi bevisstgjøring slik at vi bedre kan stå trygt i oss selv, både i møte med vårt indre, vår historie og andre mennesker.

Alt godt!

Skrevet av

Admin

Kroppsorientert terapi & samtale